Strona główna

Witamy na stronie Parafii św. Maksymiliana
w Szklarskiej Porębie

Krzyż

” Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” to hasło nowego roku liturgicznego 2014/2015. Nawrócenie oznacza przemianę myśli  i przemianę serca, a także własnego postępowania. Nawrócenie jest całkowitym przylgnięciem do Jezusa i wejściem na tę samą drogę, którą On przebył. Nawrócenie ma moment początkowy, który polega na akcie powierzenia się Jezusowi, później staje się procesem, który trwa przez całe życie i polega na stopniowym wstępowaniu w ślady Mistrza na stałym przechodzeniu od kłamstwa do prawdy, od niewoli do wolności, z ciemności do światła, ze śmierci do życia, bez upadania na duchu. Do nawrócenia wzywa nas każdorazowa lektura Ewangelii. Dlatego czytając Słowo Boże musimy je odnosić do siebie, a nie do innych. Wiara jest przylgnięciem do Jezusa i pójścia za Nim, aby być z Nim. Oznacza to stać się uszami, by Go słuchać, nogami, by podążać za Nim, oczami, by Go widzieć, rękami, by Go dotykać, a przede wszystkim sercem, aby Go kochać.

w: „materiały homiletyczne na rok liturgiczny 2014/2015