Historia kościoła

Pierwszy kościół katolicki w Szklarskiej Porębie to świątynia pw. Matki Bożej Różańcowej, zbudowany w 1488 r. Znajduje się on przy ulicy Piastowskiej w Szklarskiej Porębie Dolnej.

Dnia 1 kwietnia 1490 r. Ojciec Święty Innocenty VIII powołał do istnienia parafię w Szklarskiej Porębie. Rozwój huty szkła w 1844 roku i związany z tym napływ ludności sprawił, że powstała potrzeba zbudowania nowej świątyni. Liczba katolików wynosiła 1000 osób. Mieszkający wówczas w Szklarskiej Porębie hrabia Ludwik Schaffgotsch wraz z małżonką Marią bardzo pragnęli mieć dzieci. Złożyli więc ślub, że jeśli otrzymają potomstwo, podziękowaniem będzie nowa świątynia. Gdy tylko urodził się im syn, z radością wypełnili przyrzeczenie. W 1883 r. rozpoczęto budowę kościoła p.w. Bożego Ciała, którą ukończono w roku 1887. Dwa lata później w 1889 r. zbudowano z granitu i piaskowca obecny kościół św. Maksymiliana (data budowy umieszczona na murach wieży). Usytuowany on jest na znacznym wzniesieniu ponad 700 m. n.p.m. na Kruczych Skałach. Jego fundatorem był również hrabia Ludwik Schaffgotsch. Zbudowano go z myślą o katolikach mieszkających dalej od kościoła parafialnego. Wnet jednak zdecydowano, żeby oddać go protestantom, którzy wprawdzie mieli okazały kościół, ale jeszcze dalej, bo w Szklarskiej Porębie Dolnej.

Po II wojnie światowej protestanci nie odprawiali już w nim nabożeństw. Kościół zaś był przez ówczesne władze państwowe przekazywany kolejno różnym wyznaniom i sektom: mariawitom, narodowcom, metodystom, a w roku 1974 Adwentystom Dnia Siódmego, których było aż… siedmiu. Przez te wszystkie lata kościół był opuszczony i wciąż grabiony, szabrowany, niszczony. Zabrano obrazy, dzwony, organy, witraże i inne cenne przedmioty. Nie zostało nic z wyposażenia kościoła. Skradziono też cenne dokumenty i pamiątki z kopuły wieży kościoła. W 1945 r. parafię w Szklarskiej Porębie powierzono zakonowi Ojców Franciszkanów z Krakowa. Ojcowie prosili władze państwowe o pozwolenie na przejęcie i ratowanie tego kościoła. Nawet sam pastor protestancki skierował do władz pismo z propozycją przekazania świątyni rzymskokatolickiej parafii. Od 1947 r. franciszkańscy proboszczowie wysłali 27 razy pisma do władz państwowych w sprawie kościoła. Wszystkie te pisma zostały zignorowane. Po wielu bardzo trudnych rozmowach z różnymi władzami, urzędnikami, Rzymskokatolicka Parafia w Szklarskiej Porębie 12 lutego 1980 r. wykupiła ten kościół za ówczesnych trzysta tysięcy złotych. Parafianie wraz z proboszczem Ojcem Maksymilianem Januszkiewiczem energicznie przystąpili do odbudowy świątyni. 14 sierpnia 1983 r. ks. kard. Henryk Gulbinowicz z Wrocławia w odzyskanym i odnowionym kościele odprawił pierwszą Mszę Świętą, poświęcił go nadając tytuł św. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, męczennika z Oświęcimia.

Na Chwałę Boga wszechmogącego oraz pożytek Kościoła Świętego i dobra duchowego mieszkańców Szklarskiej Poręby, po dokładnym rozważeniu sprawy i wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej, na mocy kan. 515 KPK Biskup Legnicki Tadeusz Rybak dekretem z dnia 29 czerwca 1998 r. erygował nową parafię pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystość parafialna tego kościoła przypada 14 sierpnia.

Pierwszym proboszczem nowopowstałej parafii został ks. Bogusław Sawaryn. Wraz z życzliwymi i chętnymi do pomocy ludźmi rozpoczął gruntowny remont i odnowienie świątyni. Wśród licznie przeprowadzonych prac należy wymienić: odnowienie prezbiterium, wykonanie dwóch bocznych ołtarzy (Najświętszego Sakramentu, Matki Bożej Nieustającej Pomocy), odtworzenie dawniej istniejącego balkonu, wstawienie nowych okien, wykonanie witraży, zamontowanie dzwonów elektronicznych, wymianę instalacji elektrycznej i nagłaśniającej. Ponadto uporządkowano teren wokół świątyni i wykonano iluminację kościoła.

W październiku 2000 r. parafia odkupiła od spółki Interferie Polska Miedź S.A. zdewastowany i opuszczony budynek w pobliżu kościoła. Trudno byłoby prowadzić normalne duszpasterstwo nie mając zabezpieczenia socjalnego i odpowiednich warunków, dlatego z zapałem i nadzieją parafianie przystąpili do remontu zdewastowanego obiektu, który miał się stać domem parafialnym.

W 2004 r. ks. bp Tadeusz Rybak poświęcił odremontowany dom parafialny, który stał się od tej chwili miejscem zamieszkania duszpasterzy oraz spotkań duszpasterskich.

W 2005 r. Biskup Legnicki Stefan Cichy powołał nowy dekanat Szklarska Poręba z siedzibą w parafii św. Maksymiliana w Szklarskiej Porębie. Dziekanem nowo powołanego dekanatu ustanowił dotychczasowego proboszcza tejże parafii ks. kan. Bogusława Sawaryna.

Dekanat Szklarska Poręba tworzą parafie:

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szklarskiej Porębie
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
w Szklarskiej Porębie
pw. św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach
pw. św. Marcina w Sobieszowie
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy
pw. św. Antoniego Padewskiego w Kopańcu
pw. Bożego Miłosierdzia w Jagniątkowie
pw. św. Barbary w Wojcieszycach