Grupy parafialne

W naszej parafii funkcjonuje kilka grup parafialnych, które stanowią jej wielkie bogactwo. Każda na swój sposób przyczynia się do wzrostu duchowego każdego mieszkańca naszej parafii i tych, którzy ją odwiedzają jako turyści.

 

Liturgiczna Służba Liturgiczna

Zwana potocznie ministranturą. Zrzesza młodych chłopców z naszej parafii, którzy pragną służyć Jezusowi przy Jego ołtarzu w naszym kościele parafialnym. Zajmuje przez to uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw. Liturgiczna Służba Ołtarza to także formacja określonej postawy życiowej, którą najogólniej można streścić słowami «wychowanie przez liturgię»

 

 

Wspólnota Żywego Różańca (trzy Róże)

To międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca). Zmiana tajemnic w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:00

 

Apostolat Margaretka

Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

 

Ponadto w naszej parafii funkcjonują:

Rada parafialna
jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

Komitet Społeczny przy parafii św. Maksymiliana
Comiesięczne spotkania dotyczące życia społecznego i religijnego mieszkańców parafii

Grupa charytatywna
Współpracująca z Komitetem Społecznym. Zajmuje się sprawami społecznymi głównie organizacją pomocy najbardziej potrzebujących w naszej parafii.