Grupy parafialne

W naszej parafii funkcjonuje kilka grup parafialnych, które stanowią jej wielkie bogactwo. Każda na swój sposób przyczynia się do wzrostu duchowego każdego mieszkańca naszej parafii i tych, którzy ją odwiedzają jako turyści.

 

Liturgiczna Służba Liturgiczna

Zwana potocznie ministranturą. Zrzesza młodych chłopców z naszej parafii, którzy pragną służyć Jezusowi przy Jego ołtarzu w naszym kościele parafialnym. Takie osoby zajmują uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw. Liturgiczna Służba Ołtarza to także formacja określonej postawy życiowej, którą najogólniej można streścić słowami «wychowanie przez liturgię»
Spotkania w każdą sobotę o godzinie 11:30

 

 

Wspólnota Żywego Różańca (trzy Róże)

To międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób (ciągle jednak istnieją grupy modlące po 15 osób – według tradycyjnego układu różańca). Zmiana tajemnic w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:00

 

Apostolat Margaretka

Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

 

Ponadto w naszej parafii funkcjonują:

Rada parafialna
jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

Komitet Społeczny przy parafii św. Maksymiliana
Comiesięczne spotkania dotyczące życia społecznego i religijnego mieszkańców parafii

Grupa charytatywna
Współpracująca z Komitetem Społecznym. Zajmuje się sprawami społecznymi głównie organizacją pomocy najbardziej potrzebujących w naszej parafii.