Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA PALMOWA
05 KWIECIEŃ 2020 r.

 

Drodzy Parafianie!

          Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia. W tym roku będziemy jednak przeżywać ten czas zupełnie inaczej jak nigdy dotąd ze względu  na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa i niebezpieczeństwa wzajemnego zarażenia się. Jesteśmy wszyscy wezwani do odpowiedzialności za siebie samych i za naszych bliźnich.

Wielu z nas z trudem przyjmuje, a wręcz nie może się pogodzić z tym faktem, że nie będzie możliwości uczestnictwa w Liturgii Świętego Triduum Paschalnego w naszej świątyni parafialnej i w innych świątyniach, że nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa święconki, a także radosnego uczestnictwa w rezurekcyjnej procesji. Nam Waszym duszpasterzom jest też trudno odnaleźć się w tej rzeczywistości, że będziemy bez Waszego uczestnictwa celebrować wielkie Tajemnice naszej wiary. Zachęcamy wszystkich do duchowej łączności z nami w tych szczególnie świętych dniach. Przyjmijmy to doświadczenie ze zrozumieniem i odczytajmy jako szczególny znak. Pamiętajmy, że Pan Jezus już zmartwychwstał, a żadna epidemia i jakiekolwiek trudne doświadczenie  nie mogą tej prawdy wymazać z naszej chrześcijańskiej świadomości i pozbawić nas dzieci Boga prawdziwej radości płynącej ze Zmartwychwstania naszego Pana.

          Pasterze Kościoła rozumiejąc to szczególne doświadczenie udzielili wszystkim Wiernym dyspensy od uczestnictwa we mszy świętej i liturgii tych świętych dni. Jednocześnie wzywają wszystkich do uczestnictwa  w świętych obrzędach poprzez transmisję radiową i telewizyjną oraz do duchowego przyjęcia Komunii Świętej. Ze względu na trudności zorganizowania indywidualnej spowiedzi świętej dla wszystkich chętnych istnieje możliwość wzbudzenia w sobie na ten czas żalu doskonałego, który zawiera:

  • Żal z miłości do Pana Boga;
  • Wiarę w żywą obecność Pana Boga w Eucharystii;
  • Pragnienie przystąpienia do spowiedzi indywidualnej w czasie gdy ustąpią przeszkody.

Tych, którzy odczuwają konieczność odbycia spowiedzi prosimy o osobisty kontakt z duszpasterstwem.

          Ponieważ w Wielką Sobotę nie będzie błogosławieństwa pokarmów  zachęcamy do wspólnej modlitwy w rodzinie w czasie świątecznego śniadania niech tą modlitwę, której tekst jest wydrukowany na naszej stronie parafialnej – poprowadzi dorosła osoba najlepiej Głowa rodziny i pobłogosławi przygotowane potrawy.

W Niedzielę Zmartwychwstania pragniemy razem z Wami zasiąść do świątecznego stołu i łącząc się duchowo z każda rodziną odmówić modlitwę z błogosławieństwem pokarmów. O godzinie 9:00 w Niedzielę Zmartwychwstania zadzwonią dzwony i będą znakiem rozpoczęcia wspólnej modlitwy i świątecznego śniadania w naszej parafii.

Ten szczególny czas niech wzbudzi w nas wszystkich pragnienie szybkiego spotkania się we Wspólnocie Kościoła najpierw z Panem Bogiem, a także ze sobą już dziś cieszymy się na spotkanie z Wami przy ołtarzu Pańskim.

Jezus mówi: do nas: „Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we Mnie nie umrze na wieki”.

          Pomimo tego trudnego czasu życzymy Wam wszystkim kochani Parafianie prawdziwej Radości Zmartwychwstania Pańskiego.

ALLELUJA CHRYSTUS ŻYJE

1/ Rozpoczynamy Wielki Tydzień. W poniedziałek, wtorek i środę Msza Święta sprawowana jest o godzinie 18:00.

Odwiedziny Chorych zostają odwołane z powodu epidemii.

2/ ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – godzina 18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej (bez udziału Wiernych).

WIELKI PIĄTEK – godzina 18:00 Liturgia Wielkopiątkowa (bez udziału Wiernych).

WIELKA SOBOTA – w związku zaistniałą sytuacją odwołane jest święcenie pokarmów. Wigilia Paschalna o godzinie 20:00 (bez udziału Wiernych)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – msze święte o godzinie 10:30, 12:00 (bez udziału Wiernych).

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – msze święte o godzinie 10:30, 12:00 (bez udziału Wiernych)

          Zgodnie z udzieloną dyspensą zapraszamy do udziału w świątecznej liturgii poprzez środki masowego przekazu. Przypominamy o możliwości przyjęcia duchowo Komunii Świętej wzbudzając akt żalu doskonałego.

W tej szczególnej sytuacji nie traćmy nadziei, a jeszcze mocniej ufajmy Zmartwychwstałemu Panu prosząc Go o miłosierdzie dla nas i całego świata