Odpust parafialny

Odpust parafialny

 

    Dnia 12 sierpnia 2007 w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy uroczystość odpustową połączoną z obłóczynami kanonickimi ks. dziekana Bogusława Sawaryna – proboszcza naszej parafii.

    Mszy świętej przewodniczył J.E. Ks. Bp dr Stefan Cichy – biskup legnicki. Księżmi koncelebrującymi eucharystię byli Ks. dr Adam Bałabuch (po prawej)- Wikariusz Generalny Diecezji Świdnickiej pełniący funkcję Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy oraz ks. Ryszard Soroka (po lewej)- Proboszcz z Piechowic i wicedziekan dekantu Szklarska Poręba.

 

 

    We wspólnej modlitwie uczestniczyli również Kanonicy Kapituły Legnickiej w osobach ks. Prałata Franciszka Krosmana z Legnicy, ks. Prałata dr Józefa Steca z Jeleniej Góry, ks. Prałata Józefa Frąca z Sobieszowa, ks. Bogdan Żygadło, a także dyrektor WSD w Legnicy ks. Piotr Zawadka, ks. Prałat Tadeusz Dańko z Jeleniej Góry oraz prezbiterzy z dekanatu Szklarska Poręba i ojcowie franciszkanie.

 

 

    W liturgii uczestniczyli również Mieszkańcy oraz Turyści Szklarskiej Poręby, którzy uwielbiali Pana Boga przez wstawiennictwo św. Maksymiliana – męczennika.

 

 

    Po homilii ks. wicedziekan Ryszard Soroka odczytał Dekret ustanawiający Ks. Dziekana Bogusława Sawaryna na Kanonika Honorowego Kapituły Legnickiej nastąpił obrzęd obółczyn kanonickich

 

 

    W trakcie uroczystości wiele osób przystąpiło do Komunii świętej z pragnieniem uzyskania odpustu zupełnego o którego znaczeniu przypominaliśmy w okazjonalej gazetce parafialnej pt. "Tydzień przed odpustem…". Dziękujemy zatem wszystkim obecnym za świadectwo wiary i wspólną modlitwę.

    Pragniemy podkreślić wielkie zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w przygotowanie i przebieg liturgii Mszy świętej; w przygotowaniu ołtarza polowego; liturgii słowa; procesji z darami oraz w życzeniach i podziękowaniach skierowanych do Księdza Biskupa i Księdza Dziekana.