Święcenia Prezbiteratu

Dzień 19 V 2018 roku był dla naszej Wspólnoty parafialnej dniem radości. W tym dniu nasz Parafianin PRZEMYSŁAW GŁUSZEK w katedrze legnickiej przyjął święcenia prezbiteratu z rąk J.E.Ks.Bp Zbigniewa Kiernikowskiego. Dzień później czyli 20 maja 2018 roku. Ksiądz Prymicjant sprawował Mszę Świętą prymicyjną w której dziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa, a także wszystkim, którzy dopomagali mu w odkrywaniu swojego powołania, a także, którzy wspierali Księdza Prymicjanta w czasie kroczenia ku Chrystusowemu kapłaństwu. Księdzu Przemkowi życzymy aby owocnie prowadził powierzonych sobie Wiernych ku Bogu, by cieszył się Błogosławieństwem Boga Najwyższego oraz by Matka Najświętsza wspomagała Go swoją opieką.