„Błogosławieni miłosierni…”

?Błogosławieni miłosierni, albowiem oni Miłosierdzia dostąpią?
(Mt 5,7).

W ramach przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa, Caritas Polska zorganizowała po raz kolejny akcję zbierania żywności w marketach dla najbardziej potrzebujących pod hasłem :?TAK POMAGAM?. W naszym mieście akcja ta była zorganizowana w dwóch naszych marketach: ?Biedronka? oraz ?Netto?. Jak zawsze w akcji tej wzięli udział Członkowie naszej Parafialnej Grupy Caritas, którzy dzielnie przez dwa dni zbierali żywność, a następnie przygotowywali paczki dla biednych Rodzin naszego miasta. Wielkim sercem okazali się też wszyscy, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych w naszej parafii. Albowiem w ramach spowiedzi rekolekcyjnej każdy kto przychodził do spowiedzi przynosił także artykuły żywnościowe. Dziękujemy Dyrekcji obu marketów za umożliwienie nam przeprowadzenia tej szlachetnej inicjatywy, wszystkim, którzy włączyli się w dzieło Caritas jak również wszystkim, którzy nie byli obojętni na los bliźniego. Dziękujemy naszej Grupie Caritas, że poświęcili swój czas, i żywność rozdzielili, przygotowali paczki, a następnie te paczki rozwieźli do naszych Mieszkańców.