„Hosanna Synowi Dawidowemu”

Po całym czasie przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa rozpoczęliśmy w naszej parafii  Niedzielą Palmową Wielki Tydzień. Było to wydarzenie historyczne. Albowiem po raz pierwszy wprowadził nas w ten czas J.E. Biskup Senior Stefan Cichy. Najpierw zebraliśmy się na placu przed kościołem gdzie została uroczyście odczytana Ewangelia mówiąca o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, a następnie Ksiądz Biskup poświecił palmy, z którymi przyszliśmy na tę Msze Świętą. Po rozpoczęciu na zewnątrz przeszliśmy w procesji do kościoła. W kościele pod przewodnictwem Księdza Biskupa była sprawowana dalsza część liturgii. Dziękujemy J.E. Ks. Biskupowi Stefanowi Cichemu, że zechciał wraz z nami uczestniczyć w uroczystościach Niedzieli Palmowej w naszej parafii, za sprawowanie Mszy Świętej oraz wygłoszoną do nas homilię. Dziękujemy także tym Wszystkim, którzy włączyli się czynnie w zorganizowanie tej uroczystości.