Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Z udziałem wielu Gości i Turystów, a także Mieszkańców naszego miasta odbyła się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 10:00 w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała, a następnie w procesji do czterech ołtarzy przeszliśmy ulicami naszego miasta do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana przy którym uroczyste błogosławieństwo zakończyło procesję.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom tej uroczystości na czele z naszymi braćmi z Czech z przygranicznego Tanvaldu, którzy od kilku lat biorą udział w Uroczystościach Bożego Ciała w naszym mieście. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy pomagali w przygotowaniu i przebiegu tej Uroczystości.