Festyn Rodzinny

Tradycją lat ubiegłych nasza parafia zorganizowała kolejny Festyn Rodzinny, który był połączony z zakończeniem roku szkolnego. Festyn został zorganizowany przez naszą Radę Parafialną, a także przez Urząd Miasta, MOPS, MOKSiAL, Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Centrum Edukacji w Szklarskiej Porębie, Dom Dziecka, Komendę Policji, GOPR. Na uświetnienie tego festynu składały się też Przedsiębiorcy naszego miasta oraz osoby prywatne. Choć pogoda była nie pewna, to jednak nie zabrakło Uczestników tego radosnego wydarzenia. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie festynu. Składamy także serdeczne podziękowania wszystkim Sponsorom oraz wszystkim instytucjom, które chętnie brały udział i wspomagały nas w naszej zabawie. Słowa podziękowania składamy Panu Burmistrzowi Mirosławowi Graf oraz Panu Przewodniczącemu Rady Miasta za obecność i wielka życzliwość. Cały dochód z tegorocznego festynu został przekazany na Dom Dziecka, który działa w naszym mieście od wielu lat. Dziękujemy Wychowankom oraz Wychowawcom i Opiekunom Domu Dziecka za przygotowanie i czynny udział w festynie. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich Gości i Turystów oraz Mieszkańców na kolejny festyn parafialny „Maksymilianki”, który odbędzie się 15 sierpnia.