Uroczystość I Komunii Świętej

17 maja br. w naszej Wspólnocie miała miejsce uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. 19 dzieci przyjęło po raz pierwszy do swojego serca Pana Jezusa. Życzymy wszystkim dzieciom wszelkiego błogosławieństwa Bożego i wzrastania w wierze nadziei i miłości.

Już gościsz, Jezu w sercu mym;
dzień ten jest szczęścia mego dniem.
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion, Boże mój.
Cóż ja dam Tobie, Jezu mój?
Chcę ofiarować zapał swój,
By zawsze pełnić wolę Twą,
Zachować czystą duszę mą.
Jezu, pozostań w sercu mym,
tylko Ty sam zamieszkaj w nim.
Dopomóż mi w godzinie złej,
wytrwać w miłości Jezu, Twej.