Święta Paschalne

Kolejny raz dane nam było przeżywać najważniejsze Święta naszej wiary – ŚWIĘTA PASCHALNE. Przygotowywaliśmy się do nich przez cały czas Wielkiego Postu. Rozpoczęliśmy świętowanie od Niedzieli Palmowej, kiedy to przeżywaliśmy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. I tak przez Wielki Czwartek wspominając ustanowienie sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa, Wielki Piątek, kiedy to dziękowaliśmy naszemu Zbawicielowi za Jego Ofiarę jaką była Jego śmierć krzyżowa aby nas odkupić i wreszcie Wielką Sobotę kiedy uroczyście została nam ogłoszona radosna wieść, że Jezus Chrystus powstał z martwych.
Jak zawsze w te święta byli z nami Goście, którzy licznie uczestniczyli w tych Świętych Dniach. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się abyśmy mogli godnie i pobożnie uczestniczyć w tych wielkich wydarzeniach.