Spotkania z Biblią

Poznajemy Pismo Święte

W naszej parafii odbywają się comiesięczne spotkania biblijne dla tych, którzy pragną pogłębiać swoja wiedzę na temat Biblii. Spotkania prowadzone są w sposób ciekawy, często z użyciem środków audiowizualnych, a odbywają się najczęściej w środy po wieczornej mszy świętej. Zapraszamy na spotkania!