Pasterka

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.
czem prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie
przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali
z wielkiej radości, z wielkiej radości

3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
cztery tysięcy lat wyglądany.
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił.

4. I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
I wierząc, żeś jest pod osłoną
chleba i wina.

Tą kolędą w naszej parafii rozpoczęliśmy Mszę Świętą Pasterską w której wspominaliśmy przyjście Pana Jezusa. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Proboszcz oraz koncelebrował Ksiądz Wikariusz. W kazaniu, które wygłosił Ksiądz Paweł mogliśmy usłyszeć wiele wartościowych słów płynących z czytań mszalnych. Kończąc kazanie Ksiądz Paweł zacytował naszego Wieszcza Narodowego Adama Mickiewicza:  „Wierzysz, że się Bóg zrodził w Betlejemskim żłobie? Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.
Tradycją już jest w naszej Wspólnocie, że po zakończonej Mszy Świętej mogliśmy połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.