Ślubowanie ministranckie

Ślubowanie ministranckie 

 

 

    Łacińskie słowo "ministrare" oznacza służyć, posługiwać, pomagać. W "myśl tego słowa", chłopcy służący podczas Mszy św. nazywani się ministrantami. Ministrują czyli służą pomocą kapłanowi w czasie sprawowania liturgii.

    W czasie kandydatury – okresie przygotowania – uczą się wykonywać swoje funkcje poprzez nabywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

    W naszej parafii dnia 22 grudnia 2008 rok trzech chłopców zostało włączonych do grona Służby Liturgicznej by pełnić zaszczytną funkcję ministranta. Byli to:

* Karol Frączkiewicz
* Kacper Grzybowski
* Marcin Szatanik

 

 

    W czasie eucharystii, która koncelebrowali ks. Dziekan i ks. Daniel ministranci złożyli ślubowanie, którego treść najlepiej obrazuje czym w istocie jest służba ministrancka:

Ja, …………………, służbę ministrancką

uważam za moje powołanie i zaszczyt.

Przyrzekam więc memu Panu i Bogu

służyć przy Jego ołtarzu

z wiarą i radością.

Obowiązki ministranta

będę wypełniał sumiennie.

Będę się modlił za moich księży

i okazywał im szacunek.

Będę czcił,

miłował i modlił się za rodziców,

wychowawców i nauczycieli.

Będę pilnym uczniem i dobrym kolegą.

Będę z innymi mówił o Chrystusie,

aby więcej mu uwierzyli i bardziej Go pokochali.

Będę miłował moją Ojczyznę

i wszystko, co Ją stanowi.

Na świadków tego przyrzeczenia biorę

moich kapłanów, rodziców, kolegów

i wszystkich tu obecnych.

Tak mi dopomóż Bóg. Amen

 

 

    Po uroczystej Eucharystii, rodzice nowych ministrantów wyrazili wdzięczność za przygotowanie chłopców do służby przy ołtarzu…

 

 

GRATULUJEMY MINISTRANTOM I RODZICOM!

"Króluj nam Chryste"