Wizytacja Kanoniczna

       Niedziela 10 maja była dniem wizytacji naszej parafii przez J.E. Ks. Bpa Marka Mendyka. Ksiądz Biskup wraz z Księdzem drem Jarosławem Kowalczykiem – dyrektorem Wydziału Katechetycznego przybyli do naszej Wspólnoty już w sobotę i w czasie Eucharystii sprawowanej o godzinie 18:00 udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Liturgiczne powitanie Księdza Biskupa miało miejsce na Mszy Świętej w niedzielę 10 maja o godzinie 7:30. Dostojnego Gościa przywitały dzieci oraz Przedstawiciele Rady Parafialnej. Ksiądz Proboszcz witając Księdza Biskupa przedstawił sprawozdanie z pracy duszpasterskiej.
Ksiądz Biskup na wszystkich Mszach Świętych głosił Słowo Boże i udzielał pasterskiego błogosławieństwa. O godzinie 12:00 spotkał się na Eucharystii z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 . W trakcie wizytacji odbyło się także spotkanie z Duchowieństwem naszego dekanatu.
Ksiądz Biskup spełnił także swój obowiązek obywatelski, oddając głos w wyborach w lokalu wyborczym w naszym mieście.
O godzinie 16:00 spotkał się z Przedstawicielami poszczególnych grup parafialnych oraz uczestniczył w nabożeństwie majowym. Wizytacja zakończyła się Mszą Świętą o godzinie 18:00 i pasterskim błogosławieństwem.

Dziękujemy panu Bogu za ten czas spotkania z Księdzem Biskupem Markiem i za dobro, które stało się naszym udziałem przez posługę Księdza Biskupa.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tych spotkaniach i pomagali w przygotowaniu tej wizytacji.