Patronalne święto Ministrantów

       W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Wspólnota LSO obchodziła swoje coroczne święto patronalne. Dziękujemy naszym ministrantom za ich ofiarną służbę przy ołtarzu i życzymy by Jezus Chrystus Król Wszechświata wspierał ich swoim błogosławieństwem i obdarzał potrzebnymi łaskami w każdym dniu.
Króluj nam Chryste!