Peregrynacja obrazu św. Józefa

      "Oto jest dzień, który dał nam Pan. O Dobry Boże, dziękujemy Ci, że ofiarujesz nam szczególny czas łaski. Dzisiaj otwartością naszych serc przyjmujemy w progi naszej świątyni wizerunek Twojego Opiekuna – świętego Józefa i mocno wierzymy, że w tych dniach (23 – 26. 06) będziemy mogli szczególnie wyjednać łaski dla naszych rodzin, całej parafii i wszystkich mieszkańców. Święty Józefie bądź naszym przewodnikiem na trudnych ścieżkach życia, prowadź nas prostą drogą do Jezusa i Maryi. Uproś nam łaskę czystej, bezinteresownej miłości do wszystkich, których spotykamy na naszych życiowych drogach abyśmy zapatrzeni w przykład Twego świętego życia, zawsze byli szlachetni, prawi i zdolni do poświęceń. Wyproś nam wszystkim łaskę silnej, niezachwianej wiary abyśmy we wszystkim pełnili świętą wolę Ojca Niebieskiego. Czuwaj nad nami i nad całym naszym miastem, tak jak czuwałeś wiernie nad Jezusem i Maryją. Wybłagaj nam zbawienie wieczne abyśmy wszyscy mogli kiedyś spotkać się w chwale wiekuistej. Święty Józefie, bądź pozdrowiony w naszej parafii". (Z tekstu powitania przez Księdza Proboszcza)