Świadectwo naszej wiary

W czwartek po niedzieli Trójcy Świętej przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwana potocznie Bożym Ciałem. Tego dnia tradycyjnie odbyła się procesja z Chrystusem utajonym w Najświętrzym Sakramencie ulicami Szklarskiej Poręby.

Głównym punktem dnia była Msza Święta odpustowa u ojców franciszkanów sprawowana o godzinie 10:00. Homilię okolicznościową wygłosił o. franciszkanin przybyły z Krakowa. Następnie wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy przygotowanych przez parafian obu kościołów.

Bogactwo tego wydarzenia można zawdzięczać licznym uczestnikom, którzy mieli specjalne funkcje. Dzieci pierwszokomunijne i nie tylko sypały kwiaty, orkiestra z Piechowic ubogaciła przejście tradycyjnymi pieśniami religijnymi, a Liturgiczna Służba Ołtarza czuwała nad sprawnym przebiegiem liturgii.

Wśród gości znaleźli się parafianie z Czech, którzy przybyli w licznym gronie wraz z Ks. Pawłem. Serdecznie dziękujemy za przybycie.

Boże Ciało w Kościele katolickim obchodzone jest dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.  Jest świętem nakazanym, a wiec tego dnia uczestnictwo we Mszy Świętej jest obowiązkowe. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246, a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez biskupa Nankiera na synodzie w Krakowie w 1320. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem, którą na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo.