Zmiany personalne w naszej parafii

Zmiany personalne wśród duchowieństwa

 

 

    22 czerwca był dniem zmian personalnych duchowieństwa Diecezji Legnickiej. Zmiany dotknęły również naszą parafię i osobę księdza Daniela, który przez pięć lat pełnił w naszej wspólnocie posługę duszpasterską.

 

 

 

 

    W niedzielę, 21 czerwca o godz. 12.00 ksiądz Daniel przewodniczył koncelebrowanej mszy świętej, którą odprawiali również Ksiądz Dziekan i ksiądz Jan. W czasie tej Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu z dziećmi, rodzicami i nauczycielami za zakończony rok szkolny. Ksiądz Dziekan wyraził wdzięczność dyrektorom placówek oświatowych naszej parafii za bardzo dobrą całoroczną współpracę.

    Słowa wdzięczności Ksiądz Dziekan skierował do księdza Daniela, dziękując za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem przez Jego posługę w parafii. Słowa podziękowania skierowali również przedstawiciele dzieci, młodzieży, ministrantów oraz rady parafialnej. Miłą niespodzianką było złożenie wiązanki kwiatów przez Księdza Dziekana oraz przedstawicieli rady parafialnej na ręce Rodziców księdza Daniela. Ostatnie słowa skierował do zgromadzonych sam ksiądz Daniel, który wszystkim serdecznie podziękował. Po mszy świętej wierni indywidualnie dziękowali księdzu Danielowi za jego kapłańskie świadectwo życia.

    Księdzu Danielowi życzymy szybkiej aklimatyzacji w nowej parafii oraz asystencji Ducha Świętego.


Więcej zdjęć z tej uroczystości w Galerii. Serdecznie zapraszamy!