Niedziela Palmowa

Chrystus wjeżdżając do Jeruzalem jako Król, wśród radosnych okrzyków i hołdów zgromadzonego tłumu, wypełnił słowa proroka Zachariasza: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9, 9)

14 kwietnia 2019 roku przeżywaliśmy w liturgii Kościoła Niedzielę Męki Pańskiej, albo inaczej Palmową na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Cały kościół na każdej Mszy Świętej był ozdobiony palmami, które ludzie przynosili do poświęcenia.

Uczestnictwo w tym dniu w Eucharystii było jednym wielkim uwielbieniem Pana Boga za Jego przybycie dla naszego zbawienia.

Przed kościołem można było nabyć palemki, z których dochód zostanie przeznaczony na rozbudowę kostki wokół świątyni.