„To czyńcie na moją pamiątkę”

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. 1 Kor 11,23-24

18 kwietnia, Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy obchód Triduum Paschalnego. To święty czas, kiedy wspominamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czwartkowej liturgii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Proboszcz.

Nawiązał w niej do dwóch sakramentów, które tego dnia w sposób szczególny wspominamy – Eucharystii i kapłaństwa. Ks. Proboszcz w homilii zwrócił uwagę idąc za głosem św. Jana Marii Vianneya, że kapłaństwo to ogromne powołanie, które w pełni zrozumiemy dopiero w Niebie. Nawiązując do Eucharystii, wskazał że jest to niewyobrażalny sakrament Miłości, bowiem sam Bóg staje pośród nas.

Po Mszy Świętej, każdy mógł otrzymać z rąk kapłana pobłogosławione chlebki – symbol jedności i Eucharystii.