Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne to czas, w którym w szczególny sposób powinniśmy zbliżać się do Boga. To okres zadumy, nawrócenia i odkrycia Jezusa Chrystusa na nowo. Przygotowujemy się w ten sposób na celebrację Jego Zmartwychwstania.

W tym roku rekolekcje poprowadził dla nas ks. prałat Mieczysław Bętkowski – proboszcz parafii w Mysłakowicach. W swoich rozważaniach skoncentrował się na tajemnicy grzechu człowieka oraz wielkiemu darze przebaczenia ze strony Boga, którego możemy doświadczyć w sakramencie pokuty i pojednania. W kolejnych dniach podjął temat roli modlitwy w życiu każdego człowieka oraz przykładów świętych, którzy pokazują, że świętość jest możliwa dla każdego.

Corocznym zwyczajem w dniu spowiedzi świętej każdy przynosił paczkę jałmużny wielkopostnej dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii.

Swoje rekolekcje miały również dzieci z naszej parafii. W poprowadzeniu ich pomógł kl. Łukasz, który skupił się na dwóch sakramentach danych nam od Pana Boga – pokuty i pojednania oraz Eucharystii, jako środków, które prowadzą człowieka do zbawienia.

Za poprowadzone rekolekcje oraz głoszenie Słowa Bożego składamy ojcu rekolekcjoniście serdeczne Bóg zapłać!