Rekolekcje wielkopostne 2008

Rekolekcje wielkopostne 2008

 

    Czasem szczególnie sprzyjającym dla odnowy sumień są rekolekcje wielkopostne. W tym roku rekolekcje w naszej Parafii wygłosił ks. Krzysztof Kontek, pracujący od dwóch lat w parafii Tavrijsk na Ukrainie. W czasie nauk mogliśmy bliżej poznać życie Kościoła na Ukrainie oraz Papui i Nowej Gwinei, gdzie wcześniej posługę duszpasterską sprawował ksiądz Krzysztof. Rekolekcje stały się okazją do przemyśleń związanych z naszą wiarą, której nie potrafimy tak do końca docenić jako dar od Stwórcy.

 

 

    Rekolekcje przeżywały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, które w kościele uczestniczyły w naukach, a w szkole wykonywały palmy na konkurs oraz prace plastyczne przedstawiające mękę Pana Jezusa. Klasa VI „a" wraz z ks. Danielem – swoim katechetą przygotowała „Misterium krzyża", które przedstawione zostało w szkolnej auli.

  
   

 

    Szczególnym dniem rekolekcji był wtorek – czas spowiedzi świętej. Zgodnie z parafialna tradycją wierni przychodząc do spowiedzi przynosili ze sobą dary serca w postaci artykułów żywnościowych, z których Panie z parafialnej grupy charytatywnej przygotowały paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących rodzin naszej Parafii.

    Pamiątką tegorocznych rekolekcji było poświęcenie nowego krzyża misyjnego usytuowanego przy naszej świątyni. Ten krzyż jest darem Mieszkańców parafii a przede wszystkim świadectwem naszej wiary. Wszystkim fundatorom krzyża Duszpasterze składają serdeczne „Bóg zapłać".

 

 

    Kończąc tegoroczne rekolekcje Duszpasterze i przedstawiciele Parafii podziękowali ks. Rekolekcjoniście za wygłoszone nauki wręczając oryginalny upominek.

    Ten święty czas rekolekcji zakończyło uroczyste błogosławieństwo udzielone przez ks. Krzysztofa. 

    Dziękujemy Panu Bogu za ten czas łaski i nawrócenia jakim było uczestniczenie w Rekolekcjach Wielkopostnych. Smutnym jednak jest fakt, że tak wielu Mieszkańców Parafii zlekceważyło właśnie ten czas łaski pozostając w swych domach dając dowód wielkiej obojętności na głos Pana Jezusa „Nawracajcie i wierzcie w ewangelie" choć tak licznie uczestniczyło w liturgii Środy Popielcowej. Dlatego takie postępowanie prowokuje do postawienia Chrystusowego pytania „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie…"