Różaniec do Granic

W Święto Matki Bożej Różańcowej 07 X 2017 r., odbyła się ogólnopolska modlitwa różańcowa na granicach naszej Ojczyzny. W tym celu zostały ustanowione kościoły stacyjne do których w tym dniu przybyli Pielgrzymi aby modlić się na różańcu za naszą Ojczyznę i nie tylko. Nasza parafia tez została wytypowana jako kościół stacyjny (w obrębie naszej parafii znajdują się Jakuszyce gdzie jest granica Państwa). W tym dniu nasza Wspólnota powiększyła się o 1132 osoby. Na początku wszystkich Pielgrzymów przywitał Ksiądz Proboszcz, następnie była sprawowana Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Seniora Stefana Cichego. Po skończonej Eucharystii było wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, której przewodniczył Ksiądz Paweł. Po posiłku duchowym był posiłek dla ciała aby później można było udać się na wyznaczone miejsca aby o godzinie 14:00 rozpocząć w jedności z wszystkimi Rodakami modlitwę różańcową w której rozważaliśmy 4 części różańca. W tym miejscu chcemy podziękować naszym Parafianom za okazaną pomoc i wsparcie podczas tego wielkiego duchowego wydarzenia. Bóg zapłać wszystkim instytucjom w naszym mieście i osobom indywidualnym za okazaną pomoc, a szczególnie: Urzędowi naszego Miasta, „Straży Miejskiej”, „Nadleśnictwie Szklarska Poręba”, Spółce: „Sudety Lift”, „Hotelowi Bornit” oraz „Stowarzyszeniu Biegu Piastów”. Wyrazy wdzięczności kierujemy dla Pana Krzysztofa Kobieli za zdjęcia z dzisiejszego spotkania.