Adwent

Adwent – łac.  adventus (przyjście)

ADWENT, który rozpoczyna nowy czas liturgiczny trwa cztery tygodnie. Nasze serca, myśli i czyny winny być przygotowane na przyjście Pana poprzez prostowanie naszych dróg w dawaniu miłości naszym Bliźnim. Pierwsze przyjście Chrystusa już się dokonało. Z resztą Pan Jezus chce przychodzić do nas każdego dnia z orędziem miłości, z orędziem zbawienia.

„Liturgia Adwentu pozwala nam zrozumieć sens historii zbawienia, trwającej nieprzerwanie od stworzenia świata i człowieka aż do ponownego przyjścia Chrystusa.” zechciejmy w tym czasie bardziej skierować nasze myśli ku Bogu, który przemawia do nas poprzez proroctwa zapowiadające przyjście Pana, który wyzwala nas z grzechu i prowadzi do nowej ziemi. 

Symbole adwentu

  • wieniec adwentowy – wieniec adwentowy, w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 niedziele adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną świecę. Elementy wieńca symbolizują wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyjście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów jest następująca: zielone gałązki – życie, nadzieja; świece – światło, nadchodzącą Światłość, czyli Jezusa Chrystusa; forma wieńca: krąg – powracający cykl życia.
  • kalendarz adwentowy – specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteran. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie w rodzinach chrześcijańskich.
  • roraty – w Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus – Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
  • świeca Maryjna– Roratka – zazwyczaj jest to biała bądź żółta, wysoka świeca przewiązana białą lub niebieską wstążką i udekorowana zielenią, zapalana w czasie Mszy św. roratniej. Jest symbolem Maryi, która podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, tak Ona poprzedziła przyjście Jezusa – Światłość świata.
  • lampion adwentowy – jest to rodzaj lampki, której ścianki przypominają gotyckie witraże z symbolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz lampionu umieszcza się świece lub małą żarówkę na baterię.  Lampion jest symbolem przypowieści Jezusa o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. (Mt 25, 1-13).