Adwentowe oczekiwanie

Adwent w naszej parafii

 

    Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruję się duszę ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

 

    W okresie Adwentu we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych może być sprawowana jedna Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie zwana Mszą świętą roratnią. Mszy tej nie wolno odprawiać w niedzielę i uroczystości.

 

    W naszej parafii od chwili jej powstania roraty odprawiane są zgodnie z naszą polską tradycją o świcie – godz. 6.30. Mszę świętą poprzedza uroczyste wejście ministrantów oraz dzieci niosących lampiony.

 

 

    Cieszy nas, duszpasterzy, że mieszkańcy naszej parafii tak licznie i chętnie podejmują trud wczesnego wstawania i uczestnictwa w Mszy świętej. Na zakończenie Mszy świętej losowane są serduszka, na których dzieci zapisują swoje dobre uczynki. Jedno z wylosowanych dzieci przyjmuje figurkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, którą zanosi do domu, aby tam wspólnie z całą rodzina trwać na modlitwie. Losowane są również narody za uczestnictwo w roratach.

 

 

    Szczególnym dniem, na który wszyscy czekają jest dzień św. Mikołaja, którego w liturgii wspominamy 6 grudnia. Jak zawsze również i w tym roku św. Mikołaj odwiedził naszą świątynię i po zakończeniu Mszy św. spotkał się z dziećmi i dorosłymi uczestniczącymi w roratach wręczając każdemu słodki upominek.

 

 

    Istotna formą przeżywania Adwentu są rekolekcje Adwentowe zakończone sakramentem pokuty i pojednania. W dniu spowiedzi świętej nasi Parafianie dzielą się darem serca z potrzebującymi ofiarując dobrowolne dary, z których przygotowane zostaną paczki świąteczne dla samotnych i najbardziej potrzebujących rodzin. W tym roku rekolekcje Adwentowe trwać będą w dniach 16-18 grudnia a poprowadzi je Ks. prałat dr Marek Korgul – wikariusz biskupi diecezji świdnickiej.